Incasso

De automatische incasso vindt plaats na versturing van een factuur.

Facturen hebben betrekking op de periodieke kosten voor cloud diensten.

U verleent tot wederopzegging een machtiging aan isource B.V. om bedragen af te schrijven van uw bankrekening.

U verklaart bevoegd te zijn om automatische incasso voor de genoemde rekening toe te staan

0

Je winkelwagen