Microsoft verhoogt office licenties met 10%

Microsoft verhoogt office licenties met 10%

De clouddiensten van isource maken gebruik van Microsoft licenties. Microsoft verhoogt haar licentietarieven voor office producten met 10%. Dit wordt gedaan met ingang van 1 oktober 2018.

De tarieven voor de cloud producten van Microsoft gaan met dezelfde percentage omhoog. Dat wordt per 1 januari 2019 geëffectueerd.

Daarnaast worden de licentietarieven van Remote Desktop omgeving met 15% verhoogd.

Dit heeft natuurlijk ook effect op onze tariefstelling voor klanten van isource cloud.

We zullen deze tariefswijzigingen helaas moeten verwerken in de tariefstelling aan onze klanten. Dat houdt in dat er een prijsverhoging zal zijn per 1-1-2019.
Voor nieuwe klanten die ia de website bestellen, zullen de tariefsverhogingen eerder ingaan omdat de abonnementstermijnen over de jaargrens heen lopen.

Nieuw tarief Cloud Desktop: € 26,60 per gebruiker per maand.

Nieuw tarief Hosted Exchange account: € 2,80 per gebruiker per maand.

0

Your Cart